Mulder Mazda

MULDER MAZDA

Mulder Mazda is de grootste Mazda-dealer van Nederland. Naast hun huidige hoofdlocatie Rotterdam hebben we een haalbaarheidsstudie uitgevoerd tussen verschillende nieuwbouw- en herontwikkelingslocaties. Het herontwikkelen van een bestaande showroom bleek het gunstigst. Mulder Mazda ’t Groene Hart bedient de regio Gouda.

Opdracht

Haalbaarheidsstudie

Jaar 

2015

Via

Blom & Van den Berg

Status

Uitgevoerd