Welkom! Ik ben Bob Blom

Ik ben Bob Blom.
Ik ben architect, ontwerper en productontwikkelaar. Én ik ben een trotse familieman; getrouwd met Joyce en vader van Hugo (2016).
Als ontwerper heb ik kwaliteit hoog in het vaandel staan. Natuurlijk kun je als architect niet alles afweten van de totale breedte van de bouwwereld. Daarom is het belangrijk te weten waar je de informatie kunt halen. Kennisbreedte is hierin belangrijker dan kennisdiepte. Mijn ervaring op meerdere vlakken en mijn nieuwsgierigheid komen daarbij goed van pas.
Sinds 2012 ontwerp ik zowel voor particulieren als voor bedrijven. Daarnaast werk ik aan opdrachten voor architectenbureaus. In elke situatie moet voorop staan wie de klant is, maar het is zeker ook van belang om te weten wie de eindgebruiker is. Dit is niet altijd dezelfde persoon, maar tijdens het ontwerpen houd ik altijd de belangen van beide in het oog. Ik voel me als architect ook verantwoordelijk voor een prettig en logisch gebruik van het eindproduct.
Mijn visie.
Van groot naar klein. Ik analyseer de architectonische opgave vanuit de stedenbouwkundige context. De lijnen, materialen, texturen, maar vooral de mensen uit de omgeving vertellen allemaal een verhaal en dat gebruik ik in het ontwerp. Een ontwerp staat niet op zich, het dient een aanvulling en versterking te zijn voor haar omgeving.
…tot aan het detail. Dit werkt door tot op de kleinste schaal. Ik ontwerp een wand niet in het platte vlak. Juist de dieptes geven verschillende effecten bij diverse momenten op de dag. De zon speelt met de diepte die ik aan de gevels van een gebouw geef. Van veraf zie je de grote patronen, van dichtbij zie je de textuur van de baksteen, de diepte en kleur van de voeg.
De menselijke schaal. In mijn afstudeeronderzoek heb ik de stedelijke buitenruimte geanalyseerd; de ruimte tussen de bebouwingen in. De mens op straat ervaart het gebouw in de context van de ruimte waarin het staat. Als mens ervaar je bewust en onderbewust allerlei prikkels. De verhouding van hoogte en breedte, de materialisatie, de verhouding tussen harde en zachte texturen, het ritme van de bebouwing, beschutting, belemmeringen, er zijn talloze factoren die invloed hebben op de beleving. Zoals aangegeven dient een ontwerp een goede inpassing en een positieve invloed te hebben op zijn omgeving, met name op de mens op straat.
Eerlijke materialen. Ik gebruik een materiaal naar zijn eigenschappen. Voorop staat de duurzaamheid van een materiaal: in productie, herbruikbaarheid en levensduur. Ik houd van natuurlijke materialen, je proeft dat het materiaal een herkomst heeft. Bijvoorbeeld een keramische baksteen die wordt gebakken met klei uit Nederlandse rivieren. Klei is een onophoudelijke bron van steendeeltjes uit de Alpen die elke dag weer in de rivierbedding neerdalen.
Bruikbare ruimtes. Ik ontwerp ruimtes zo flexibel mogelijk. Flexibele ruimtes kunnen telkens opnieuw ingericht worden en zullen daarmee een langer leven hebben. Ik zoek daarin de ideale weg tussen de specifieke ontwerp-opgave van het geplande gebruik, en het inperken van de beperkingen die een dergelijke specifieke vraag aan een ruimte opleggen.
Pen en muis. Mijn favoriete gereedschap als architect is nog steeds de pen. Ik werk natuurlijk ook met software, met name om ruimtes 360o te kunnen tonen en de techniek tot in detail te kunnen verwerken. Met de pen breng ik het gevoel over, met de software de schaal van de ruimte.
Meegaan met de tijd. De uitdaging in de hedendaagse architectuur zit in het stroomlijnen van alle kennisgebieden. Er is zoveel kennis beschikbaar, in zoveel verschillende facetten, dat de overdaad de toepasbaarheid schaadt. De kracht van de huidige architect zit in het kundig combineren van alle specialismen. Ik zoek daarom altijd naar nieuwe kennis. Ik werk graag met kundige mensen om mij heen om elkaars kennis aan te kunnen vullen. Juist op het vlak van techniek gaat de ontwikkeling snel en moeten we als architecten goed kijken naar andere vakgebieden. Hoe kunnen we leren van andere branches?